پیش‌بینی تغییرات نرخ بازار ارز بر مبنای رویکرد مالی رفتاری و مالی کلاسیک با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستمی

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

چکیده

یکی از معماهایی که در مطالعات اقتصاد بین‌المللی همواره بر روی آن تمرکز شده است، قابلیت پیش‌بینی نرخ ارز می‌باشد. تصور موجود در دهه‌های گذشته همواره بر این مبنا استوا بوده است که مدل‌های اقتصادی اساسی‌ترین ابزار برای پیش‌بینی این مهم بوده‌اند، در حالیکه همواره پیش‌بینی‌های صورت پذیرفته بر این مبنا با شکاف‌های بسیاری روبه‌رو بوده است. از این رو که پیش‌بینی نوسانات نرخ ارز در ایران همواره به عنوان یک چالش اساسی برای سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی بوده و همچنین در مطالعات صورت پذیرفته در این راستا کمتر به حوزه‌ی مالی رفتاری و تلفیق آن با رویکردهای عقلایی برای مرتفع نمودن این موضوع تمرکز شده است، بدین روی در پژوهش حاضر تلاش شده تا با استفاده از رویکرد تلفیقی مالی رفتاری و رویکردهای مالی کلاسیک، مدلی با قدرت تبیین بیشتر برای تحقق این امر ارائه گردد. در این راستا مدلی مبتنی بر رویکرد پویایی‌شناسی سیستمی با در نظر گرفتن تاثیر متغیرهای روانی، سیاسی و اقتصادی ارائه گردیده است. نتایج حاضل از پژوهش حاکی از آن است که به طور متوسط هریک از چهار موقعیت رونق فراگیر، رونق تورش‌های رفتاری، رکود تورش‌های رفتاری و رکود فراگیر به ترتیب می‌توانند به میزان 37/5 درصد، 31/4 درصد، 3 درصد و 4/2 درصد از تورش‌های رفتاری در بازار ارز بکاهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Forecasting the changes in the currency market rate based on the behavioral finance approach and classical finance using the systemic dynamics approach

نویسندگان [English]

  • Marziyeh AbdiGolbaghi 1
  • Mostafa Hashemi Tilehnouei 2
  • Farshad Faezi Razi 3
1 PhD Candidate, Department of Business Management, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Management, East Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Department of Industrial Management, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran.
چکیده [English]

One of the mysteries that has always been focused on in international economic studies is the ability to predict exchange rates. The existing perception in the past decades has always been based on the fact that economic models have been the most basic tools for predicting this matter, while the predictions made on this basis have always faced many gaps. Hence, the prediction of exchange rate fluctuations in Iran has always been a fundamental challenge for investors and economic activists, and also in the studies conducted in this direction, less has been focused on the field of behavioral finance and its combination with rational approaches to solve this issue. Therefore, in the current research, an attempt has been made to provide a model with greater explanatory power by using the integrated approach of behavioral finance and classical financial approaches to realize this. In this regard, a model based on the systemic dynamics approach has been presented, considering the impact of psychological, political and economic variables. The results obtained from the research indicate that on average, each of the four situations of widespread prosperity, boom of behavioral trends, stagnation of behavioral trends and widespread recession can be 5.37%, 4.31%, 3% and 2.4% respectively. Reduce the percentage of behavioral distortions in the currency market.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Behavioral trends
  • exchange rate
  • behavioral finance
  • systemic dynamics