کاربست نرم افزار مکس کیودا در مدیریت بهره وری با رویکرد نشانه شناختی تیزر تبلیغاتی برندآپتل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-کارآفرینی،دانشکده مدیریت و اقتصاد،دانشگاه تربیت مدرس،تهران،ایران

چکیده

در سال‌های اخیر، برنامه‌های بسیاری جهت جذب و وفاداری مشتریان تدوین شده است بگونه ای که روش جدیدی از بازاریابی مانند بازاریابی تأیید گرا توانسته است بحران‌های عدم اعتماد قبل از خرید و تشویش بعد از خرید مشتریان را که از جمله چالشهای اصلی هر برندی محسوب می‌شود را برطرف نمایند. این پژوهش با هدف بررسی ویژگی‌های تیزر تبلیغات برند آپتل تدوین گردیده است و به دنبال پاسخ به این سؤال است که بازاریابی تأییدگرا در تیزر با چه ویژگی‌هایی بازنمایی شده است؟ در این تحقیق کوشش شده با الهام از نظریه بازنمایی و روش نشانه شناسی لایه‌های زیرین متون رسانه‌ای تیزر با استفاده از نرم افزار مکس کیودا مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد. خلاصه تحقیق مبنی بر استخراج ۶ بعد اصلی بازاریابی تایید گرا  شامل  استراتژی تمایز ، استراتژی نام تجاری ، ویژگی های محصول ، بازاریابی افراد سرشناس ، اعتماد قبل از خرید و اطمینان بعد از خرید می باشد و 25 مولفه مستخرج شده از  ابعاد می باشد .هر کدام از این مولفه ها و ابعاد می توانند برای سایر محصولات و ابزارهای بازاریابی به غیر از تیزر تبلیغاتی مورد استفاده قرار گیرند و جامعیت دارند .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of MAXQDA software in productivity management with the semiotic approach of Brand Aptel promotional teaser

نویسنده [English]

  • hamzeh golestani fard
Application of MAXQDA software in productivity management with the semiotic approach of Brand Aptel promotional teaser
چکیده [English]

 In recent years, many programs have been developed to attract and loyal customer loyalty so that a new way of marketing such as confirmation marketing has been able to make the crises of pre -purchase and post -purchase customer purchase, which are the main challenges of any brand. Remove. This research is designed to investigate the features of APL brand advertising teaser and seek to answer the question of what features have been represented in the teaser marketing? In this study, it has been attempted to analyze and evaluate the theory of representation and semiotics of the underlying layers of teaser media using the Max Kioda software. The research summary of extracting 2 main confirmation marketing dimensions includes distinction strategy, brand strategy, product characteristics, marketing celebrities, pre -purchase trust and post -purchase confidence, and 25 components of dimensions. These components and dimensions can be used for other products and marketing tools other than advertising teasers..

کلیدواژه‌ها [English]

  • Movie Analysis
  • Productivity Management
  • Brand
  • Aptel