دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 9، فروردین 1401، صفحه 1-200 
ارزیابی اثربخشی تبلیغات فرهنگی روی وب(موردمطالعه: بنرهای روی وب‌سایت)

صفحه 19-41

10.52547/JABM.3.1.19

عباس قائدامینی هارونی؛ رضا ابراهیم زاده دستجردی؛ فیروزه پور قاسمی؛ مهرداد صادقی ده چشمه


شناسایی و ارزیابی موقعیت راهبردی بخش انرژی در ایران

صفحه 70-92

10.52547/JABM.3.1.70

توحید فیروزان سرنقی؛ حمید خجسته؛ داریوش طهماسبی


مقاله مستخرج از رساله دکتری

طراحی مدل مدیریت ارتباط با مشتری مبتنی بر کلان داده

صفحه 112-130

10.52547/JABM.3.1.112

فواد کوهزادی؛ حسین قره بیگلو؛ حسین بوداقی خواجه نوبر؛ یعقوب علوی متین


بررسی چالش ها و راهکارهای توسعه صنعت حمل و نقل هوایی

صفحه 131-147

10.52547/JABM.3.2.3

مهدی نیک نژاد؛ کامبیز هژبر کیانی؛ احمد سرلک؛ مریم خوشنویس


مقاله مستخرج از رساله دکتری

مدیریت شهری و تعریف برند با تکیه موضوعی بر شهر مشهد

صفحه 192-208

راضیه فلاحتی شرق؛ هادی بسطام؛ هادی طاهرپور کلانتری


مقاله مستخرج از رساله دکتری

بررسی میزان تاثیر عوامل موثر بر الگوی بهینه برای نوآوری در صکوک مضاربه برای واردات کالا

صفحه 180-191

محمودرضا زکیخانی؛ صفیار امینی؛ عطالله محمدی