دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 9، فروردین 1401، صفحه 1-200 
ارزیابی اثربخشی تبلیغات فرهنگی روی وب(موردمطالعه: بنرهای روی وب‌سایت)

صفحه 19-41

10.52547/JABM.3.1.19

عباس قائدامینی هارونی؛ رضا ابراهیم زاده دستجردی؛ فیروزه پور قاسمی؛ مهرداد صادقی ده چشمه


شناسایی و ارزیابی موقعیت راهبردی بخش انرژی در ایران

صفحه 70-92

10.52547/JABM.3.1.70

توحید فیروزان سرنقی؛ حمید خجسته؛ داریوش طهماسبی


مقاله مستخرج از رساله دکتری

طراحی مدل مدیریت ارتباط با مشتری مبتنی بر کلان داده

صفحه 112-130

10.52547/JABM.3.1.112

فواد کوهزادی؛ حسین قره بیگلو؛ حسین بوداقی خواجه نوبر؛ یعقوب علوی متین


بررسی چالش ها و راهکارهای توسعه صنعت حمل و نقل هوایی

صفحه 131-147

10.52547/JABM.3.2.3

مهدی نیک نژاد؛ کامبیز هژبر کیانی؛ احمد سرلک؛ مریم خوشنویس


مقاله مستخرج از رساله دکتری

مدیریت شهری و تعریف برند با تکیه موضوعی بر شهر مشهد

راضیه فلاحتی شرق؛ هادی بسطام؛ هادی طاهرپور کلانتری


مقاله مستخرج از رساله دکتری

ارائه الگوی مشارکت مشتری در شبکه‌های اجتماعی: مطالعه‌ای در صنعت خدمات زیبایی با رویکرد آمیخته

10.52547/JABM.3.2.3464

دیمن سید‌نژاد؛ حسین بوداقی خواجه؛ یعقوب علوی متین؛ مجتبی رمضانی