دوره و شماره: دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 11، مهر 1401 

سخن سردبیر

آینده پژوهش‌های بازاریابی با رویکرد هوش مصنوعی

صفحه 1-2

10.52547/JABM.3.2.8

طهمورث حسنقلی پور یاسوری؛ محمد امین ترابی


مقاله پژوهشی

رتبه‌بندی موانع توسعه بازاریابی در مشاغل خانگی: مطالعه موردی استان مرکزی

صفحه 1-18

10.52547/JABM.3.2.2

کاوه درخشانی درآبی؛ جمشید امیدی؛ رضا حسن نژاد؛ نگین براتی


مقاله مستخرج از رساله دکتری

بررسی رابطه بین عوامل سازمانی و غیرسازمانی با انگیزه خدمت عمومی

صفحه 102-117

10.52547/JABM.3.2.7

علیرضا منظری توکلی؛ محمدرضا بهرام زاده؛ سنجر سلاجقه


مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد

نقش عوامل روانشناختی در قصد خرید و تمایل به پرداخت مشتریان برای سیستم مدیریت انرژی خانگی

صفحه 118-136

10.52547/JABM.3.2.80

مریم زیده‌سرایی؛ منصور حکیم جوادی؛ ایرج شاکری‌نیا


مقاله مستخرج از رساله دکتری

ارائه الگوی برندینگ شخصی در شبکه های اجتماعی (مطالعه موردی: حوزه خدمات آموزشی)

صفحه 137-168

مرتضی افشاری؛ پیام پاسلاری؛ سعید مرادپور


طراحی الگوی بازاریابی کارآفرینانه محصولات کشاورزی ارگانیک

صفحه 177-189

علی اکبر جوکار؛ سیدمحمدجواد موسوی؛ علی شاه نظری درچه؛ سعید عبدالمنافی


مقاله مستخرج از رساله دکتری

ارائه الگوی خدمات بانکی با رویکرد اکوسیستم نوآوری در بانکهای دولتی

حسین محمد رضایی؛ علی حاجیها؛ کامبیز حیدرزاده هنزایی


توسعه مدل بازاریابی کارآفرینانه در استارتاپ ها

مریم پوردشت؛ اسماعیل حسن پور قروقچی؛ وحید مکی زاده