دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 14، تیر 1402 
ارائه مدل داستان سرایی برند در صنعت بانکداری

10.52547/JABM.3.2.15564

فواد کوهزادی؛ عباس مشمول؛ محمدرضا غنی زاده؛ ادیب اقبالیار


ارائه و اعتبارسنجی الگوی مدیریت تجربه مشتریان در بازاریابی املاک

10.52547/JABM.3.747382.1

رضا کوچک پور نصفی؛ حمید رضا سعید نیا؛ حمید سعیدی؛ رحیم محترم


طراحی الگوی بازاریابی محصولات ارگانیک در شبکه‌های اجتماعی

10.52547/JABM.374838.2.1

سید ناصر روشنائی؛ اسماعیل حسن پور قروقچی؛ مهدی باقری؛ حسن بیانی


مقاله مستخرج از رساله دکتری

الگوی مدیریت تجربه مشتریان در زمینه نوآوری ارائه خدمات امداد خودرو

محمود اقبالی؛ حمید سعیدی؛ حمیدرضا سعیدنیا؛ فریز طاهری کیا


طراحی مدل بازاریابی سیاسی با رویکرد رقیب محور

10.52547/JABM.374893.2.1

جعفر فلاح؛ حکیمه نیکی؛ حسین قره بیگلو؛ یعقوب علوی متین


ارائه مدل توسعه صادرات فرآورده های نفتی در صنعت نفت

حمید رضا جعفری؛ حسین وظیفه دوست؛ حمید رضا سعید نیا؛ کامبیز حیدرزاده هنزایی