تماس با ما

ارتباط با فصلنامه

پژوهشگر گرامی

با سلام و احترام؛

 پرسش های خود را به  ایمیل ذیل ارسال فرمایید، حداکثر ظرف یک روز کاری به شما پاسخ داده خواهد شد.

آدرس: تهران، انجمن علمی مدیریت برند ایران

شماره تماس ثابت:08132641501

کد پستی: ۷۵۱۶۹۱۳۸۱۷

 جهت پیگیری یا سوال در خصوص امور مربوط به مقاله  با ایمیل زیر مکاتبه کنید:
Torabi628@Gmail.com