اولین فراخوان دریافت پایان‌نامه برتر

بدینوسیله به استحضار می‌رساند مجله علمی رهیافتی در مدیریت بازرگانی در دومین سال فعالیت خود، با هدف تشویق دانشجویان تحصیلات تکمیلی، اقدام به دریافت پایان‌نامه‌ها و رساله‌های برتر در حوزه مدیریت بازرگانی و کسب و کار می‌نماید؛ بر این اساس از دانش‌آموختگان مقاطع مختلف کارشناسی ارشد و دکتری که تاریخ دفاع آن‌ها در بازه زمانی سال‌های 1396 الی 1399 بوده است دعوت می‌شود که با مراجعه به وب سایت نشریه به نشانی: www.bumara.ir در این فراخوان شرکت کنند.

مزایا:

1-چاپ رایگان پایان‌نامه و ارائه گواهی پذیرش هیئت تحریریه مجله

2-چاپ رایگان مقاله استخراجی پایان‌نامه در مجله

3-داوری رایگان پایان نامه و بهینه سازی آندکتر محمدامین ترابی

جانشین سردبیر نشریه علمی رهیافتی در مدیریت بازرگانی