تماس با ما

ارتباط با فصلنامه

پژوهشگر گرامی

با سلام و احترام؛

 پرسش های خود را به  ایمیل ذیل ارسال فرمایید، حداکثر ظرف یک روز کاری به شما پاسخ داده خواهد شد.

پیگیری مقاله:

بر اساس قوانین اداره انتشارات، پرسنل این فصلنامه از ارائه شماره تماسهای شخصی خود منع شده اند. فقط نویسنده مسئول مقاله می تواند آخرین وضعیت مقاله را در پرونده مقاله مشاهده کند، هرگونه تغییری از وضعیت مقاله به نویسنده مسئول اطلاع داده خواهد شد و سایر نویسندگان می توانند از طریق نویسنده مسئول در جریان وضعیت مقاله قرار گیرند.

 صاحب امتیاز : مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی تجهیز صنعت نگین پاسارگاد 

آدرس: اهواز - بلوار مدرس شرق - شهرک صنعتی شماره ۴

تلفکس : 061-32907658

 

 


 

 جهت پیگیری یا سوال در خصوص امور مربوط به مقاله  با ایمیل زیر مکاتبه کنید:

Torabi628@GMAIL.COM