داوران

داوران سال 1401
نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان ایمیل
دکتر مانی آرمان  مدیریت بازرگانی استادیار دانشگاه خلیج فارس arman@pgu.ac.ir
دکتر حیدر احمدی مدیریت بازرگانی استادیار دانشگاه خلیج فارس ahmadi@pgu.ac.ir
دکتر مجید اسماعیل پور  مدیریت بازرگانی دانشیار دانشگاه خلیج فارس majidesmaeilpour@pgu.ac.ir
دکتر منیژه بحرینی زاد  مدیریت بازرگانی دانشیار دانشگاه خلیج فارس Mbahrainizadeh@pgu.ac.ir
دکتر فخریه حمیدیان پور  مدیریت بازرگانی استادیار دانشگاه خلیج فارس hamidianpour@pgu.ac.ir
دکتر ابراهیم رجب پور  مدیریت بازرگانی استادیار دانشگاه خلیج فارس e.rajabpour@pgu.ac.ir
دکتر عبدالمجید مصلح  مدیریت بازرگانی دانشیار دانشگاه خلیج فارس molseh@pgu.ac.ir
دکتر زعیمه نعمت الهی  مدیریت بازرگانی استادیار دانشگاه خلیج فارس nematolahi@pgu.ac.ir
دکتر شهربانو یدالهی  مدیریت بازرگانی استادیار دانشگاه خلیج فارس yadollahi@pgu.ac.ir
دکتر حجت پارسا علوم اقتصادی دانشیار دانشگاه خلیج فارس hparsa@pgu.ac.ir
دکتر تحفه قبادی ملوکی مدیریت بازرگانی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس tohfehghobadi136205@gmail.com
دکتر ابراهیم حیدری علوم اقتصادی دانشیار دانشگاه خلیج فارس k.hosseinpoor @pgu.ac.ir
نسرین رسولی مدیریت بازرگانی آماریست و متخصص تحلیل آماری، دانشگاه ارومیه  rasouli_nasrin@yahoo.com
دکتر امیر جبلی مدیریت بازرگانی دکتری مدیریت بازرگانی و عضو انجمن علمی مدیریت ایران amir.jebelli61@gmail.com
هدا رشیدی نژاد   آمار  استاد دانشگاه اصفهان statistician82@gmail.com
دکتر علی اصغری صارم مدیریت منابع انسانی استادیار دانشگاه بوعلی سینا a.sarem@basu.ac.ir
دکتر حسین حاجی بابایی مدیریت بازرگانی استاد دانشگاه آزاد اسلامی همدان h20hajibabaei@gmail.com
دکتر قاسم بخشنده مدیریت بازرگانی استاد دانشگاه آزاد اسلامی اهواز bakhshandeh.iauahvaz@gmail.com
دکتر نیما اسکندری نیا مدیریت بازرگانی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات  

 

داوران سال 1400

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
حیدر احمدی رفتار سازمانی استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده کسب و کار و اقتصاد، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر،75169، ایران
محمد احمدی استراتژیک گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
نیما اسکندری نیا استراتژیک گروه آموزشی مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
علی اصغری صارم رفتار سازمانی استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.
قاسم بخشنده گروه مدیریت، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.
محمدامین ترابی بازاریابی، مدیریت برند گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
حسین حاجی بابایی بازاریابی استادیار، گروه مدیریت، واحدهمدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران
مهدی خداپرست دکترای مدیریت منابع انسانی ،مدیرعامل موسسه مدیریت فکر نو اندیش ،و دبیر انجمن مدیریت کسب و کار ایران در استان مازندران ،
محمد مهدی دوالی هیات علمی دانشگاه پیام نور
ابراهیم رجب پور استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده کسب و کار و اقتصاد، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
نسرین رسولی دانشکده اقتصاد و مدیریت،دانشگاه ارومیه
هدا رشیدی نژاد دانشگاه علمی کاربردی هلال احمر
احمد رضایی استادیار، گروه ریاضی و آمار، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
امیررضا علیزاده مجد بازاریابی گروه مدیریت کسب‌و‌کار، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ‌ایران
سیده معصومه غمخواری استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
تحفه قبادی لموکی گروه مدیریت، واحد گنبد کاووس، دانشگاه آزاد اسلامی، گنبدکاووس، ایران
اسماعیل کاووسی استاد تمام و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی،
متینه مقدم استراتژیک استاد

داوران محترم جهت داوری مقالات ابتدا لازم است که در سامانه ثبت نام کرده باشند.

با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد سیستم شده و بر روی گزینه داور کلیک فرمائید.

ابتدا گزینه قبول داوری مقاله را انتخاب و تائید فرمائید.

سپس بر روی کد مقاله کلیک کرده و در انتهای صفحه فایل مقاله را دانلود کنید.

پس از مطالعه مقاله بر روی فرم ارزیابی مقاله کلیک کرده و تمام گزینه های باز شده در فایل کشویی این قسمت را پر نمائید.

در پایان نظر نهایی خود را در مورد مقاله قید نموده و تائید بفرمائید.

دقت کنید در قسمت توضیحات نویسنده مشخصات خود را قید نفرمائید.

اگر توضیحاتی برای نویسنده برای انجام اصلاحات نوشته می شود در قسمت توضیحات داور به نویسنده یادداشت شود.