اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 36
تعداد پذیرش 3
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 25
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 7

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 5
تعداد مقالات 49
تعداد مشاهده مقاله 704
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 790
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 1 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 3 روز
متوسط زمان داوری 2 روز
متوسط زمان پذیرش 8 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 6 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 1 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) روز
درصد پذیرش 8 %