اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 202
تعداد پذیرش 18
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 163
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 40

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 9
تعداد مقالات 81
تعداد مشاهده مقاله 29022
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 10994
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 2 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 18 روز
متوسط زمان داوری 4 روز
متوسط زمان پذیرش 75 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 7 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 35 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 5 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 107 روز
درصد پذیرش 9 %