اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 71
تعداد پذیرش 14
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 52
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 16

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 6
تعداد مقالات 48
تعداد مشاهده مقاله 2252
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 2175
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 2 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 4 روز
متوسط زمان داوری 2 روز
متوسط زمان پذیرش 21 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 13 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 2 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 43 روز
درصد پذیرش 20 %