اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1919
تعداد پذیرش 59
تعداد عدم پذیرش 1818
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1659

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 12
تعداد مقالات 153
تعداد مشاهده مقاله 47053
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 21637
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 4 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 30 روز
متوسط زمان داوری 3 روز
متوسط زمان پذیرش 97 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 5 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 2 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 114 روز
درصد پذیرش 3 %