اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 112
تعداد پذیرش 19
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 77
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 18

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 7
تعداد مقالات 64
تعداد مشاهده مقاله 5274
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 4582
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 2 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 10 روز
متوسط زمان داوری 3 روز
متوسط زمان پذیرش 25 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 19 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 2 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 72 روز
درصد پذیرش 17 %