اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 234
تعداد پذیرش 32
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 191
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 54

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 11
تعداد مقالات 104
تعداد مشاهده مقاله 33734
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 14858
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 2 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 19 روز
متوسط زمان داوری 4 روز
متوسط زمان پذیرش 58 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 7 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 32 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 4 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 82 روز
درصد پذیرش 14 %