شماره‌های پیشین نشریه

آمار مقالات از ابتدای 1400 تا به اکنون

تعداد مقالات راه یافته به داوری 55
تعداد مقالات رد شده 40
درصد عدم پذیرش 73
تعداد مقالات پذیرفته شده 9
درصد پذیرش 16
متوسط زمان پذیرش (روز) 21
تعداد پایگاه های نمایه شده 9
تعداد داوران 21

فصلنامه علمی رهیافتی در مدیریت بازرگانی


 فصلنامه رهیافتی در مدیریت بازرگانی(A𝐩𝐩𝐫𝐨𝐚𝐜𝐡 𝐭𝐨 B𝐮𝐬𝐢𝐧𝐞𝐬𝐬 M𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭) وابسته به  دانشگاه پیام نور  به شماره ۸۵۰۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با هدف‌ تولید و ترویج علوم انسانی، به‌ منظور تقویت‌ مبادله‌ آخرین یافته‌های‌ علمی‌، تحقیقاتی و کاربردی، اقدام به دریافت و انتشار مقالات پژوهشگران و صاحبنظران می نماید. 


اعتبار نشریه: علمی

رتبه: "ج"

سال آغاز انتشار: 1399

وضعیت انتشار: چاپی و الکترونیک

تناوب انتشار: فصلنامه
زبان نشریه: فارسی (چکیده انگلیسی)

نوع مقالات دریافتی: علمی پژوهشی
نوع  داوری: دو سو ناشناس
میانگین زمان داوری:  1 تا 2 ماه
روش مأخذنویسی: APA ویرایش هفتم
اولویت بررسی مقاله: مقالات با روش تحقیق کیفی و نوآورانه
مجله از دریافت مقالات معادلات ساختاری معذور است.


  دانلود مقاله از سایت فصلنامه رایگان است. 

این نشریه سرقت ادبی را بررسی می کند.


به مقالاتی که از طریق این سامانه ارسال نگردد و از طریق   ایمیل و غیره ارسال خواهد شد، پاسخی داده نمی‌شود.


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

(این نشریه تحت قانون بین المللی کپی رایت Creative Commons: BY-NC می باشد.)

 

"این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید"


 

 

شماره جاری: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 6، تابستان 1400 

ابر واژگان