شماره‌های پیشین نشریه

آمار مقالات از ابتدای 1400 تا به اکنون

تعداد مقالات راه یافته به داوری 91
تعداد مقالات رد شده 60
درصد عدم پذیرش 66
تعداد مقالات پذیرفته شده 18
درصد پذیرش 20
متوسط زمان پذیرش (روز) 21
تعداد پایگاه های نمایه شده 14
تعداد داوران 28

فصلنامه علمی رهیافتی در مدیریت بازرگانی


 فصلنامه رهیافتی در مدیریت بازرگانی(A𝐩𝐩𝐫𝐨𝐚𝐜𝐡 𝐭𝐨 B𝐮𝐬𝐢𝐧𝐞𝐬𝐬 M𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭) وابسته به مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی تجهیز صنعت نگین پاسارگاد به شماره ۸۵۰۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با هدف‌ تولید و ترویج علوم انسانی، به‌ منظور تقویت‌ مبادله‌ آخرین یافته‌های‌ علمی‌، تحقیقاتی و کاربردی، اقدام به دریافت و انتشار مقالات پژوهشگران و صاحبنظران می نماید. 

لطفا جهت تسریع در روند فرآیند داوری، قبل از ارسال مقاله، قسمت راهنمای نویسندگان را به دقت مطالعه کنید و مقاله را به طور دقیق بر اساس راهنمای تدوین موجود در سامانه تنظیم و ارسال کنید. بدیهی است مقالاتی که طبق دستورالعمل فصلنامه و در چارچوب محورهای فصلنامه تنظیم نشده باشند، از دستور کار بررسی خارج خواهند شد.

همچنین از درج مشخصات نویسنده در فایل اصلی مقاله خودداری نمایید 


 

اعتبار نشریه: علمی

سال آغاز انتشار: 1399

وضعیت انتشار:  الکترونیک

تناوب انتشار: فصلنامه
زبان نشریه: فارسی (چکیده انگلیسی)

نوع مقالات دریافتی: علمی پژوهشی
نوع  داوری: دو سو ناشناس
میانگین زمان داوری:  1 تا 2 ماه
روش مأخذنویسی: APA ویرایش هفتم

درج کد اختصاصی DOR  و Doi  برای مقالات فصلنامه

اولویت بررسی مقاله: مقالات با روش تحقیق کیفی و نوآورانه


  دانلود مقاله از سایت فصلنامه رایگان است. 

این نشریه سرقت ادبی را بررسی می کند.


به مقالاتی که از طریق این سامانه ارسال نگردد و از طریق   ایمیل و غیره ارسال خواهد شد، پاسخی داده نمی‌شود.


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

(این نشریه تحت قانون بین المللی کپی رایت Creative Commons: BY-NC می باشد.)

 

"این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید"


 

 

شماره جاری: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 6، تابستان 1400 

ابر واژگان