حسابداری ارزش منابع انسانی در شهرداری ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد، یزد، ایران

2 کارشناس حسابداری و مسئول امور ذیحسابی شهرداری سده، سده، ایران

چکیده

منابع انسانی ماهر و متخصص برای یک سازمان همانند دارایی های فیزیکی و سرمایه گذاریهای آن سازمان دارای اهمیت اساسی بوده و مدیران سازمان ها به منظور افزایش کارآیی سازمان تحت سرپرستی خود همواره مبالغ هنگفتی را صرف آموزش و پرورش کارگران و کارمندان می نماید، علی رغم آنکه بیشتر آنان اطلاعات وسیعی در ارتباط با منابع مادی و مالی سازمان های خود در اختیار دارند، ولی در مورد منابع انسانی و ارزش اقتصادی و میزان آموزش و تخصص و کارآیی آنها اطلاعات جامعی ندارند. حسابداری منابع انسانی در شهرداری ها بعنوان مهمترین سازمان خدماتی کشور جهت کمی کردن ارزش اقتصادی افراد برای سازمان به منظور تامین اطلاعات برای تصمیمات مدیریتی و مالی ودرنهایت کمک به مدیریت برای برنامه ریزی و کنترل موثر و کارآمد نیروی انسانی اهمیت دارد و حسابداری منابع انسانی به عنوان چارچوب و ابزاری برای متخصصان منابع انسانی و مدیران ارشد شهرداری ها تلقی می شود. با توجه به اینکه حسابداری منابع انسانی در ایران موضوعی جدید می باشد و بادرنظر گرفتن جهان امروز که در حال تغییر و تحول و تولید دانش جدید می باشد لذا این پژوهش مروری به بررسی ادبیات حسابداری منابع انسانی و اهمیت آن در شهرداری ها می پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Accounting for the value of human resources in municipalities

نویسندگان [English]

  • masoud ghorbani 1
  • gholamreza nouroozi 2
1 Ph.D. in business management, faculty member of Islamic Azad University, Yazd branch, Yazd, Iran
2 Accounting expert and responsible for accounting affairs of Sadeh Municipality, Sadeh, Iran
چکیده [English]

Skilled and expert human resources are of fundamental importance for an organization, like the physical assets and investments of that organization, and managers of organizations always spend huge amounts of money on training and education of workers and employees in order to increase the efficiency of the organization under their supervision, despite the fact that Most of them have a wide range of information related to the material and financial resources of their organizations, but they do not have comprehensive information about human resources, economic value, the level of training, expertise, and their efficiency. Human resource accounting in municipalities as the most important service organization in the country is important to quantify the economic value of people for the organization in order to provide information for management and financial decisions and finally to help the management for effective and efficient planning and control of human resources, and human resource accounting as It is considered a framework and a tool for human resources specialists and senior managers of municipalities. Considering that human resource accounting is a new subject in Iran and considering today's world that is changing and evolving and producing new knowledge, this review research examines the literature of human resource accounting and its importance in municipalities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accounting
  • value
  • value accounting
  • human resources
  • municipalities