اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2122
تعداد پذیرش 117
تعداد عدم پذیرش 1950
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1788

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 12
تعداد مقالات 206
تعداد مشاهده مقاله 59930
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 27538
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 19 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 49 روز
متوسط زمان داوری 3 روز
متوسط زمان پذیرش 106 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 5 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 2 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 113 روز
درصد پذیرش 6 %