ژئومارکتینگ و تأثیر آن بر بهبود فضای اقتصادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد. مدیریت کسب و کار، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

ارزشمندی سیستم اطلاعات جغرافیایی در صنعت بازاریابی هیچگاه بیشتر و چشم گیرتر از امروز نبوده است. کسب وکارهای کوچک و بزرگ به طور یکسان می توانند سیستم اطلاعات جغرافیایی را به عنوان یک ابزار ضروری در مدیریت مناطق فروش، نمایش و به تصویر کشیدن مشتریان، مسیریابی فروش و نیز تدوین استراتژی های تجاری استفاده نمایند. تاکنون مطالعات ارزنده ای درزمینه بازاریابی صورت گرفته و موجب ظهور دانشهای جدیدی شده است که بازاریابی مکان محور یکی از این دانش هاست. بازاریابی مکان محور موضوع نسبتاً جدیدی می باشد که ترکیبی است از قدرت تجسم و تجزیه وتحلیل جغرافیایی با تکنیک ها و بینش بازاریابی، برای رسیدن به اهداف مؤثرتر، مانند فروش محصولات، خدمات و ایده ها. لذا می توان گفت بازاریابی مکان محور برای اکثر شرکت ها موضوع مهمی تلقی می شود. در این پژوهش محقق در جهت بررسی بازاریابی مکان محور و تأثیر آن بر بهبود فضای اقتصادی ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و مرور تحقیقات پیشین به یک دسته بندی از این تاکتیک ها دست یافته است. در ادامه نیز به صورت مروری مباحث مربوط بازاریابی مکان محور (ژئومارکتینگ) بیان شده است. در انتها نیز با یک نتیجه گیری و پیشنهاداتی این پژوهش پایان یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

geomarketing topics and their impact on improving the economic environment

نویسندگان [English]

  • shabnam mirzakhanlari 1
  • Eshagh Karimi Barzegar 2
1 Masters student. Business Management, Department of Management, Payame Noor University, Tehran, Iran.
2 Member of faculty of Urmia University, Urmia, Iran
چکیده [English]

The value of GIS in the marketing industry has never been greater than it's today. Small and large businesses alike can use GIS as an essential tool in managing sales areas, displaying and visualizing customers, routing sales, and developing business strategies. So far, valuable studies have been conducted in the field of marketing and have led to the emergence of new knowledge, of which location-based marketing is one. Location-based marketing is a relatively new topic that combines the power of visualization and geographic analysis with marketing techniques and insights to achieve more effective goals, such as selling products, services, and ideas. Therefore, it can be said that location-based marketing is considered an important issue for most companies. In this research, in order to investigate location-based marketing and its effect on improving the economic environment, the researcher has first achieved a classification of these tactics by using library studies and reviewing previous research. The following is a review of location-related marketing topics (geomarketing). In the end, this research has ended with a conclusion and suggestions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geomarketing
  • Economic Development
  • Small and Medium Enterprises