بازاریابی صنعتی(B2B) محتوا با رویکرد قیمت گذاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران

چکیده

بازاریابی صنعتی (B2B) محتوا به مجموعه ای از فعالیت ها گفته می شود که هدف آن ایجاد، توزیع و مدیریت محتوای ارزشمند برای مخاطبان صنعتی است. این محتوا می تواند شامل مقالات، وبلاگ ها، اینفوگرافیک ها، کتاب های الکترونیکی، ویدیوها و غیره باشد. قیمت گذاری یکی از مهم ترین عوامل در بازاریابی صنعتی است. قیمت گذاری مناسب می تواند به جذب مشتریان، افزایش فروش و بهبود سودآوری کمک کند.بازاریابی صنعتی محتوا باید بر ارزش محصول تمرکز کند. محتوا باید به مشتریان کمک کند تا ارزش محصول را درک کنند. این امر می تواند به افزایش قیمت محصول منجر شود. بازاریابی صنعتی محتوا باید با اهداف قیمت گذاری شرکت هماهنگ باشد. محتوا باید به تحقق اهداف قیمت گذاری شرکت کمک کند. بازاریابی صنعتی محتوا باید برای مخاطبان هدف مناسب باشد. محتوا باید با نیازها و خواسته های مخاطبان هدف هماهنگ باشد.در این مقاله مروری، به بررسی رابطه بین بازاریابی صنعتی محتوا و قیمت گذاری پرداخته می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Industrial marketing (B2B) content with a pricing approach

نویسندگان [English]

  • Seyedmadineh Alborz 1
  • Ahmad Naeini 2
1 Master of Marketing Management, Islamic Azad University, Faculty of Science and Research, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Business Administration, Tehran Payam Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Industrial (B2B) content marketing is a set of activities aimed at creating, distributing and managing valuable content for industrial audiences. This content can include articles, blogs, infographics, e-books, videos, etc. Pricing is one of the most important factors in industrial marketing. Proper pricing can help attract customers, increase sales, and improve profitability. Content marketing should focus on product value. Content should help customers understand the value of the product. This can lead to an increase in the price of the product. Content industrial marketing must be aligned with the company's pricing goals. Content should help meet the company's pricing goals. Industrial marketing content must be suitable for the target audience. The content should be in harmony with the needs and demands of the target audience. In this review article, the relationship between content industrial marketing and pricing is discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Industrial marketing
  • pricing
  • content marketing
  • marketing
  • price