اقتصاد مقاومتی در ارتقاء بهره‌وری و کارآفرینی، تولید داخلی و اشتغال

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

دانشجو

چکیده

اقتصاد مقاومتی به معنی تشخیص حوزه‌های فشار و متعاقباً تلاش برای کنترل و بی‌اثر کردن آن تأثیرها می‌باشد و در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت است همچنین برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی باید وابستگی‌های خارجی کاهش یابد و بر تولید داخلی کشور و تلاش برای خوداتکایی تأکید گردد.طبق نظر دولتمردان ایران در تعریف اقتصاد مقاومتی، ضرورت مقاومت برای رد کردن فشارها و عبور از سختی‌ها برای رسیدن به نقاط مثبت ملی نیاز است. بررسی اقتصاد مقاومتی از زوایای مختلف  با توجه به بیانات مقام معظم رهبری و نقش آن در ارتقای بهره‌وری،کارآفرینی، تولید داخلی و اشتغال در مقاله حاضر موردبررسی قرار می‌گیرد.روش تحقیق مقاله کتابخانه‌ای می‌باشد.اقتصاد مقاومتی در ارتقای بهره‌وری ،کارآفرینی ، تولید داخلی و اشتغال در کشور بسیار تأثیرگذاراست

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Resistance economy in promoting productivity and entrepreneurship, domestic production and employment

نویسنده [English]

  • somayyeh dovisti
student
چکیده [English]

Resistance economics means identifying areas of pressure and subsequently trying to control and neutralize those effects. In the ideal situation, such pressures become opportunities. In order to achieve a resistive economy, external dependencies must be reduced and the country's domestic production and self-reliance efforts emphasized. According to Iranian statesmen in defining a resisting economy, the need for resistance to overcome pressures and to pass through hardships to reach national strengths is needed. Investigating the Resistance Economy from Different Perspectives Considering the Statement of the Supreme Leader and Its Role in Promoting Productivity, Entrepreneurship, Domestic Production, and Employment, this article is a review article. The research method is a library article. It is very influential in the country

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resistance Economics
  • Productivity
  • Entrepreneurship
  • Gross Domestic Product
  • Employment