فقدان ساختار برنامه ریزی مشارکتی؛ تأثیر مشارکت در برنامه ریزی های شهرداری ها

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

چکیده

پیوستن شهروندان به فرایند برنامه ریزی، از نتایج مثبت انکارناپذیری برخوردار است. سالهای اخیر موضوع مشارکت شهروندان در برنامه ریزی در اغلب کشورها بسیار مورد توجه قرار گرفته و سعی شده امکان مشارکت عمومی در سطوح گوناگون برنامه ریزی و تصمیم سازی فراهم شود. نقش مدیریت محله می بایست برای ساماندهی مشارکت های اجتماعی در محلات شهر و به تبع آن برنامه ریزی محله محور مورد توجه ذینفعان حوزه مدیریت شهری قرار گیرد.این مقاله تاثیر مشارکت، به عنوان ابزاری در تقویت فرایند برنامه ریزی را مورد بحث قرار داده است. این تحقیق  به منظور بررسی نقش برنامه ریزی مشارکتی به عنوان الگویی برای برنامه ریزی مؤثر در شهرداریها  و همچنین توجه به این نوع از برنامه ریزی به عنوان  ابزاری برای توانمندسازی شهروندان صورت گرفته است. هدف این تحقیق ارائه مکانیزیم هایی برای طرح مدیریت محله است تا میزان موفقیت آن را در جلب مشارکت شهروندان جهت برنامه ریزی مشارکتی در شهرداری ها محیا سازد. در این تحقیق از مقالات، گزارشات، آئین نامه های مرتبط با موضوع و همچنین مصاحبه با معاونان شهرداران برخی از مناطق شهر تهران استفاده شده است. افزایش رشد و توسعه شهری، رضایت شهروندان از مدیریت شهری، افزایش اعتماد به مدیریت شهری از نتایج یافته های تحقیق می باشد که  نشان دهنده این است که ایجاد ساختار رسمی، قانونی و موثر در نتیجه گیری های مدیران مناطق می تواند نقش به سزایی در دخالت دادن شهروندان در اداره شهر داشته باشد و این مشارکت  به عنوان ابزاری برای تصمیم گیری و تصمیم سازی ایفای نقش نماید. در این پژوهش  مشخصات و ویژگی های افرادی که در فرایند تصمیم سازی می توانند تأثیر گذار باشند نیز مورد اشاره قرار گرفته است. در انتها مشخص گردید برنامه ریزی مشارکتی و توجه به سرای محله و ایجاد ساختار رسمی موثر برای آن می تواند منجر به رضایت مردم و افزایش اعتماد به مدیریت شهری، افزایش رشد و سرعت توسعه شهری را در پی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Lack Of Participatory Planning Structure; The Impact Of Participation In Municipal Planning

نویسندگان [English]

  • ali bagheri
  • iman mirali
چکیده [English]

Citizens' involvement in the planning process has undeniable positive results. In recent years, the issue of citizen participation in planning has been given much attention in most countries and efforts have been made to enable public participation in various levels of planning and decision-making. The role of neighborhood management should be considered by stakeholders in the field of urban management to organize social participation in urban neighborhoods and consequently neighborhood-based planning. This article discusses the impact of participation as a tool in strengthening the planning process. This study was conducted to investigate the role of participatory planning as a model for effective planning in municipalities and also to pay attention to this type of planning as a tool for empowering citizens. . This study was conducted to investigate the role of participatory planning as a model for effective planning in municipalities and also to pay attention to this type of planning as a tool for empowering citizens. The purpose of this study is to provide mechanisms for neighborhood management plan to ensure its success in attracting citizen participation for participatory planning in municipalities. In this research, articles, reports, regulations related to the subject and also interviews with deputy mayors of some areas of Tehran have been used. Increasing urban growth and development, citizens' satisfaction with urban management, increasing trust in urban management are the results of research findings This shows that creating a formal, legal and effective structure in the conclusions of district managers can play an important role in involving citizens in the city administration, and this partnership can play a role as a tool for decision-making. In this study, the characteristics of people who can be effective in the decision-making process are also mentioned. In the end, it was found that participatory planning and attention to the neighborhood house and creating an effective formal structure for it can lead to people's satisfaction and increase trust in urban management, increase growth and speed of urban development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Participatory planning
  • neighborhood management
  • citizen involvement
  • urban planning