سنجش تاثیر تبلیغات اینترنتی در معرفی کسب و کارهای اینترنتی (مطالعه موردی: وب سایت مهارت آموزی و آموزش آنلاین دیجی منیجر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد رشت،رشت ،ایران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، گروه آموزشی مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری،رشت،ایران

3 دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی ،دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال ،تهران،ایران

چکیده

در عصر حاضر، دغدغه (( سود و زیان )) کسب و کارها، به دغدغه (( بود و نبود )) تبدیل شده است.در سده گذشته از زمان پیدایش مدیریت علمی تا حدود دهه شصت، نگاه مدیریت، درون سازمانی بود. صاحب نظران مدیریت با نگاهی درون نگر، غرق نظریه پردازی ها و ارائه تکنیک های پیچیده و گوناگون برای بهبود مدیریت منابع مالی، انسانی و تکنولوژیک سازمان بودند. در این میان آن چه به فراموشی سپرده شده بود، مشتری و نیازهایش بود. نگرش درون نگر، سایر عوامل محیطی نظیر رقبا، تحولات تکنولوژیک میان صنعتی و فراگیر، تحولات اجتماعی و اقتصادی جهانی و در کل آن چه در ادبیات مدیریت تحت عنوان فرصت ها و تهدیدات محیطی  مطرح می گردد را نیز نادیده گرفته بود. برای یک مدیر، هیچ ادراکی مهم تر از فهم کسب و کار نیست. این بصیرت تنها به درک عوامل موثر و روابط بین آن ها محدود نمی شود، بلکه کشف شهودی زوایای ناشناخته این فضا و خلق ایده هایی برای بهره برداری از آن ها، تجلی ارزش آفرینی از این بصیرت است. این امر در کسب و کارهای نوین از جمله کسب و کار اینترنتی بیشتر به چشم می خورد.تبلیغات یکی از ابزارهای مهم ارتباطی در کسب و کار است. موفق بودن یا نبودن بسیاری از سازمان ها و شرکت ها در کیفیت فعالیت های تبلیغاتی شان نهفته است .بدیهی است استمرار و توسعة فروش کالا و خدمات زمانی میسر می شود که طرح تبلیغاتی مشتری را جذب کند. بر اساس تبلیغات مؤثر، اگر روان شناسی نیاز و سلیقة مشتری و نیز محتوای مناسب و هنرمندانة پیام در تبلیغ کالا و خدمات لحاظ شود، از آن کالا و خدمات استقبال بیشتری خواهد شد. یکی از انواع تبلیغات نوین، تبلیغات اینترنتی می باشد که روز به روز با توسعه کسب و کارهای اینترنتی و سنتی بر اهمیت آن افزوده می شود.تحقیق حاضر از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی محسوب می شود و بر اساس واقعیت است. در این تحقیق برای دست یابی به اطلاعات بخش نظری از روش های مختلف کتابخانه ای مانند مراجعه به منابع علمی، کتاب ها، مجلات معتبر، مقالات و پایان نامه های مربوط به موضوع و جستجوی رایانه ای در سایت ها و پایگاه های اطلاعاتی مختلف استفاده شده است. برای اطلاعات مربوط به دیجی منیجر از اطلاعات موجود و قابل دسترس و دریافت آن و سایت مربوط به دیجی منیجر استفاده شده است. مطالعات انجام شده در این تحقیق در راستای شناسایی مولفه های اصلی تبلیغات اینترنتی در معرفی و شناساندن دیجی منیجر صورت پذیرفت. این بررسی ها با آزمایش سوال های تحقیق از طریق پرسشنامه همراه گشت و در نهایت مشخص شد که تاثیر تبلیغات اینترنتی در دیجی منیجر به نحو مطلوب و اثربخش و به طور کامل به کار گرفته می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Measuring the impact of Internet advertising on the introduction of Internet businesses (Case study: Digi Manager's online training and education website

نویسندگان [English]

  • hamed khorsandi 1
  • kambiz shahrodi 2
  • mohammad hosein porshal 3
1 PhD Student in Business Management, Faculty of Management and Accounting, Islamic Azad University - Rasht Branch, Rasht, Iran
2 Faculty member, Islamic Azad University, Rasht Branch, Department of Business Management, Faculty of Management and Accounting, Rasht, Iran
3 PhD Student in Business Management, Faculty of Management and Accounting, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Nowadays, the concern (profit and loss) of businesses has become the concern of "presence and absence". In the last century, from the advent of scientific management until the sixties, the view of management was within the organization. Introverted management experts were immersed in theorizing and presenting complex and diverse techniques to improve the organization's financial, human, and technological resource management. In the meantime, what was forgotten was the customer and his needs. Introspective attitudes had ignored other environmental factors such as competitors, technological developments between industry and inclusiveness, global social and economic developments, and in general what is referred to in the management literature as environmental opportunities and threats. For a manager, no perception is more important than understanding the business. This insight is not limited to understanding the effective factors and the relationships between them, but intuitively discovering the unknown angles of this space and creating ideas to exploit them, is a manifestation of the value creation of this insight. This is especially true for new businesses, including Internet businesses. Advertising is one of the most important communication tools in business. The success or failure of many organizations and companies lies in the quality of their advertising activities. It is obvious that the continuation and development of sales of goods and services is possible when the advertising plan attracts customers. . Based on effective advertising, if the psychology of customer needs and tastes as well as the appropriate and artistic content of the message is considered in the promotion of goods and services, those goods and services will be more welcomed. One of the new types of advertising is Internet advertising, which is increasing in importance day by day with the development of Internet and traditional businesses. The present research is an applied research in terms of purpose And it is based on reality. In this research, to obtain information in the theoretical part, various library methods such as referring to scientific sources, books, reputable journals, articles and dissertations related to the subject and computer search in various sites and databases have been used. Is. For the information related to Digi Manager, the available and available information and its download and the site related to Digi Manager have been used. The studies conducted in this study were conducted in order to identify the main components of Internet advertising in the introduction and introduction of DJ Manager. These studies were accompanied by testing the research questions through a questionnaire and finally it was found that the effect of online advertising in Digi Manager is used in a desirable, effective and complete way.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marketing Management
  • Online Marketing
  • Marketing Mix
  • Promotion
  • Internet Advertising
  • Internet Business
خرسندی نوشهری، حامد (01/11/1399): https://digimanager.ir
تراور، کارول (2017) مقدمه ای بر بازاریابی الکترونیک، 1، (حمیدرضا ارباب)، 13، نشر نی.
رایان، دیمیان (2019) درک بازاریابی دیجیتال، 1، (حسین نوروزی)، 13، نشر کتاب مهربان.