طراحی الگوی تاب آوری زنجیره تامین در صنعت خرده فروشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری ، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

امروزه نقش خرده فروشان در تهیه کالاهای اساسی و مایحتاج مردم بر هیچ کس پوشیده نیست. خرده فروشان نقش بارزی در تأمین نیازهای کالایی مردم ایفا نموده و با حذف واسطه های غیر ضرور سعی در خدمت رسانی به مشتریان با کیفیت بیشتر و قیمت پایین تر دارند. از طرف دیگر ریسک ها و اختلالات جزء جدا نشدنی زنجیره تامین بوده و می تواند در فرایند خدمت رسانی خرده فروشان ایجاد مشکل نموده و زنجیره تامین کالای خرده ‏فروشان را با چالش های گوناگونی مواجه سازند که از مهمترین این موارد می توان به سیل، زلزله، بیماری های فراگیر، آتش سوزی، جنگ و ... اشاره کرد. رویکرد تاب آوری زنجیره تامین جهت مواجهه با این چالش های غیر منتظره و بهبود و بازگشت عملکرد زنجیره تامین به حالت قبل از وقوع چالش ها معرفی گردیده است. لذا در این مقاله سعی بر طراحی الگوی تاب آوری زنجیره تامین خرده فروشی شده است که می تواند کمک شایانی به خرده ‏فروشان به شناسایی انواع اختلالات و راه های مقابله با آن‏ها جهت بازگشت به عملکرد استاندارد و در نهایت کسب مزیت رقابتی از این طریق کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

supply chain resilience pattern design in the retail industry

نویسندگان [English]

  • vahid nasehifar 1
  • hamed lotfi 2
1 associate professor in management faculty at allameh tabataba`i university
2 phd candidate in allame tabataba`i university
چکیده [English]

Today, the role of retailers in providing basic goods and necessities to the people is not hidden
from anyone. Retailers play a significant role in meeting the commodity needs of the people and
try to serve customers with higher quality and lower prices by eliminating unnecessary
intermediaries. On the other hand risks and disruptions are inseparabale parts of the supply chain
and can cause problems in the service process of retailers and face the supply chain of retailers
with various challenges. The most important of these disruptions are floods, earthquakes, epidemics, fires,
wars, and so on. The supply chain resilience approach has been introduced to meet these
unexpected challenges and improve and return supply chain performance to the state before the
challenges occurred. Therefore, in this article, we have tried to design a resilience model for the
retail supply chain which can help retailers to identify the types of disorders and ways to deal
with them to return to standard performance and ultimately gain a competitive advantage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply chain
  • resilience
  • retail
  • supply chain resilience
جهانی, مصطفی, مقبل باعرض, عباس, آذر, عادل. (1396). طراحی مدل سنجش تاب آوری زنجیره تأمین با رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری. چشم‌انداز مدیریت صنعتی, 7(1), 114-91.
شیخ آقاجانی, مصطفی و محمد رحیم رمضانیان، ۱۳۹۸، بررسی تاثیر قابلیت های پویایی زنجیره تامین بر عملکرد آن با میانجی گری تاب آوری زنجیره تامین، فصلنامه مدیریت توسعه و تحول 1398 (36).
آذر، عادل، شهبازی، میثم، یزدانی، حمیدرضا، محمودیان، امید. (1398). عنوان طراحی مدل ارزیابی تاب‌آوری زنجیره تأمین صنعت برق با استفاده از رویکرد آمیخته: تحلیل تم ـ تحلیل عاملی. فصلنامه مدیریت صنعتی 11 (1). 62-45
صدیق پور, عبدالرضا, زندیه, مصطفی, عالم تبریز, اکبر, دری نوکورانی, بهروز. (1397). طراحی و تبیین الگوی زنجیره تامین تاب آور در صنایع داروسازی ایران. مطالعات مدیریت صنعتی, 16(51), 55-106.
لوی، مایکل. (2015). مدیریت خرده فروشی (ترجمه کامبیز حیدرزاده). تهران: نشر علم
فرامرزی, دینا و عبدالستار صفایی، ۱۳۹۸، شناسایی و اولویت بندی تامین کنندگان در زنجیره تامین تاب آور با استفاده از رویکرد تصمیم گیری چند معیاره فازی(مطالعه موردی: شرکت فولاد ماشین نکا )، کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری در هزاره سوم، تهران، شرکت همایش آروین البرز.
Rajesh, R. (2019). A fuzzy approach to analyzing the level of resilience in manufacturing supply chains. Sustainable Production and Consumption, 18, 224-236.‏
Chen, L., Dui, H., & Zhang, C. (2020). A resilience measure for supply chain systems considering the interruption with the cyber-physical systems. Reliability Engineering & System Safety, 199, 106869.‏
Gölgeci, I., & Kuivalainen, O. (2020). Does social capital matter for supply chain resilience? The role of absorptive capacity and marketing-supply chain management alignment. Industrial Marketing Management, 84, 63-74.
 
Rajesh, R. (2018). Measuring the barriers to resilience in manufacturing supply chains using Grey Clustering and VIKOR approaches. Measurement, 126, 259-273.‏
Umang Soni a, Vipul Jain b, Sameer Kumar, (2014). Measuring supply chain resilience using a deterministic modeling approach, Computers & Industrial Engineering, 74, 11-25.
Melnyk, S.A., Closs, D.J., Griffis, S.E., Zobel, C.W., & Macdonald, J.R., (2014). Understanding supply chain resilience. Supply Chain Management Review, 18 (1), 34.41.
Bakshi, N., & Kleindorfer, P., (2009). Co-opetition and investment for supply-chain resilience. Prod. Oper. Manag. 18(6), 583. 603.
Ponomarov, S. Y., & Holcomb, M. C. (2009). Understanding the concept of supply chain resilience. The International Journal of Logistics Management, 20(1), 124. 143.
Datta, P. (2007). A Complex System, Agent Based Model for Studying and Improving the Resilience of Production and Distribution Networks. PhD diss., Cranfield University.
Rajesh, V. Ravi (2015). Modeling enablers of supply chain risk mitigation in electronic supply chains: A Grey DEMATEL approach, Department of Humanities, Indian Institute of Space Science and Technology, Valiamala P.O., Thiruvananthapuram 695 547, India.
Soni, U., Jain, V., & Kumar, S. (2014). Measuring supply chain resilience using a deterministic modeling approach. Computers & Industrial Engineering74, 11-25.‏
Christopher, M., Peck, H. (2004) ‘Building the resilient supply chain’.International Journal of Logistics Management, 15(2), pp. 1-13
Brandon‐Jones, E., Squire, B., Autry, C. W., & Petersen, K. J. (2014). A contingent resource‐based perspective of supply chain resilience and robustness. Journal of Supply Chain Management50(3), 55-73.‏
Ponis, S. T., & Koronis, E. (2012). Supply Chain Resilience? Definition of concept and its formative elements. The Journal of Applied Business Research, 28(5), 921-935.‏