رتبه‌بندی موانع توسعه بازاریابی در مشاغل خانگی: مطالعه موردی استان مرکزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد، دانشگاه اراک

2 کارشناسی ارشد،دانشکده مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه اراک ، اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی، اراک، ایران

3 ۲کارشناسی ارشد،دانشکده مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه اراک ، اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی، اراک، ایران

4 کارشناسی ارشد،دانشکده مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه اراک ، اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی،، اراک، ایران

چکیده

امروزه مشاغل خانگی به عنوان راهکاری برای غلبه بر مشکلات بیکاری در جوامع در حال توسعه به شمار می‌آید و بر این اساس قانون حمایت از مشاغل خانگی در ایران تدوین و از سال 1389 عملیاتی گردیده است. یکی از موانع اساسی توسعه مشاغل خانگی عدم دسترسی به بازار و تقاضا برای محصولات مشاغل خانگی است. تدوین و بکارگیری راهبردهای بازاریابی به عنوان یکی از مهمترین راهکارهای غلبه بر این مشکل به شمار می‌آید. از اینرو هدف اصلی این پژوهش شناسایی و اولویت‌بندی موانع بکارگیر رویکردهای بازاریابی در مشاغل خانگی است. بدین منظور ضمن بررسی ادبیات موضع و استفاده از نظر خبرگان موانع و تنگناهای توسعه بازاریابی در حوزه مشاغل خانگی شناسایی و استخراج شده و از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی برای اولویت‌بندی موانع استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که عامل شرایط ناپایدار اقتصادی کشور با وزن 140/0 مهمترین مانع بازاریابی مشاغل خانگی بوده است. پس از آن متغیرهای بی‌ثباتی در قوانین و مقررات، فقدان فرهنگ پشتیبان تولید و محرک نوآوری، نبود ارتباط مستمر میان صاحبان مشاغل و متولیان به ترتیب با وزن‌های 102/0، 083/0 و 068/0 در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Prioritizing the Home-Based Business Marketing obstacles: A Case Study of Markazi Province

نویسندگان [English]

  • Kaveh Derakhshani Darabi 1
  • Jamshid Omidi 2
  • Reza Hasannehad 3
  • Negin Barati 4
1 Department of Economics, Arak University
2 Master's Degree, Faculty of Management and Economics, Arak University, Cooperative, Labor and Social Welfare Office of Markazi Province, Arak, Iran
3 Master's Degree, Faculty of Management and Economics, Arak University, Cooperative, Labor and Social Welfare Office of Markazi Province, Arak, Iran
4 Master's Degree, Faculty of Management and Economics, Arak University, Cooperative, Labor and Social Welfare Office of Markazi Province, Arak, Iran
چکیده [English]

Home-based businesses are considered as a solution to the problems of unemployment in developing and developed countries, therefore, the law on protection of home-based businesses has been condificated an and been operational since 2010 in Iran. One of the main obstacles to home business development is the lack of access to market and demand for home business products. Developing and appling the marketing strategies is one of the most important ways to overcome this obstacle. So, the main purpose of this study is to identify and prioritiztion the obstacles of  to applying marketing strategies in home-based businesses. For this purpose, with reviewing the literature and identifying affecting factors, the Analytic Hierarchy Process (AHP) has been applied to prioritize the marketing strategies obstacles. The results show that the unstable economic conditions in the country with a weight of 0.140 has been the most important obstacle to home business marketing. After that, the instability in laws and regulations, lack of supportive culture of production and stimulus for innovation, and lack of stable connections are in the next ranks with weights of 0.102, 0.083 and 0.068, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Home-Based Business
  • Prioritizing
  • Marketing
  • Protection Act
آزاد ارمکی، امیر و داودی، عارفه و علیزاده مجد، امیررضا. (1400). طراحی الگوی بازاریابی مبتنی بر کارآفرینی و نوآوری در شرکت‌های دانش‌بنیان. رهیافتی در مدیریت بازرگانی، 2 (3)، صص29-15.
امینی، علیرضا. (1394). تحلیل بازار کار و سیاست‌های اشتغال‌زایی اقتصاد ایران با تاکید بر برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. مجله اقتصادی، سال پانزدهم، شماره 5و6، صص 40-23.
پرچمی، داوود و جلالی، فاطمه. (1397). حمایت دولت از کسب و کارهای خانگی موانع و راه‌حل‌ها. برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، شماره 35، صص 115-77.
حاجی زاده، پیمان و سلامی، سید رضا. (1388). به کارگیری سناریوی نوآوری انقلابی در بنگاه‌های کوچک و متوسط. فصلنامه تخصصی پارک ها و مراکز رشد، شماره 19، صص. 2- 12.
حسینی، سیداحمد و جلایی، سید عبدالمجید و زاینده رودی، محسن. (1400). بررسی اثرات سرمایه گذاری بنگاه های کوچک و متوسط بر میزان اشتغال زایی و رفاه جامعه در حوزه جغرافیایی منطقه آزاد اروند با استفاده از مدل ( DCGE ) و در راستای برنامه‌ریزی منطقه‌ای. فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)، انتشار آنلاین زمستان1400.
خورشیدی، غلامحسین و جوان دوست، کاظم. (1399). توسعه مدل بازاریابی مبتنی بر همکاری در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط صنایع غذایی استان آذربایجان غربی. چشم انداز مدیریت بازرگانی، 75، صص 153-172.
رضوانی، مهران و گلابی، امیر محمد. (1390). بازاریابی در بنگاه‌های کارآفرین، انتشارات جهاد دانشگاهی.
شاه طهماسبی، اسماعیل و جوادیان، مجید و نیکبخت، محمد جواد.(1391). بررسی نقش بنگاههای کوچک و متوسط در ایجاد اشتغال: مورد مطالعه کارگاههای صنعتی شهر تهران. فصلنامه علوم اقتصادی، 1، صص56-31.
صیدایی، سید اسکندر و بهاری، عیسی و زارعی، امیر. (1390). بررسی وضعیت اشتغال و بیکاری در ایران طی سالهای 1335 تا 1389. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پروتال جامع علوم انسانی، 85، صص 247-216.
طالقانی، محمد و حسن زاده، عادل و فرزانفر، الهام. (1399). شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر پایداری مشاغل ایجاد شده توسط کارآفرینان در صندوق کار آفرینی امید استان گیلان با تأکید بر نقش بیمه. رهیافتی در مدیریت بازرگانی، 1 (4)، صص 82-70.
طوطیان، صدیقه و بیاناتی، ماه منیر و جلالی، علی. (1400). شناسایی ابعاد و مولفه های فناوری ارتباطات در راستای توانمندسازی زنان کارآفرین در کسب و کار. رهیافتی در مدیریت بازرگانی، 2 (4)، صص 49-32.
عزتی، مرتضی و حیدری، حسن و  مریدی، پروین. (1399). بررسی اثر تحریم‌های اقتصادی بر تولید و اشتغال بخش صنعت ایران. سیاست‌های راهبردی و کلان، 8 (29)، صص 38-65.
کاریزنوئی، امیر و ستوده ملاشاهی، وحیده و عرب کوهسار، سکینه و کعب عمیر، علی. (1393). شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر انتخاب استراتژی بهینه بازاریابی در شرایط رکود اقتصادی و با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی گروهی. تحقیقات بازاریابی نوین، 10، صص 259-274.
گلستانی، مریم و کریمی، آصف و یزدانی, حمید رضا. (1398). بررسی تأثیر بازاریابی ‌کارآفرینانه بر قابلیت‌های بازاریابی و عملکرد بازار کسب‌وکارهای کوچک ‌و ‌متوسط حوزه‌ گردشگری شهر تهران(نقش تعدیل‌گری شدت رقابت). برنامه ریزی و توسعه گردشگری، 8(29)، صص 159-171.
محبی، نعیمه و حمدی، کریم و امینی سابق، زین‌العابدین و ساده، احسان. (1399). مفهوم‌پردازی و تبیین مدل بازاریابی کارآفرینانه پایدار در صنعت غذایی: با رویکرد آینده پژوهی. فصلنامه آینده پژوهشی مدیریت، 120، صص 85-98.
محمدپور ترکایش، مهدی و میرزازاده باریجوق، فرشاد.(۱۳۸۹). بررسی تاثیر ایجاد و توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط در رشد اقتصادی، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری، شیراز.
محمدی، حسین و ثانی حیدری، علیرضا. (1395). عامل‌های موثر بر انتخاب نوع راهبرد بازاریابی محصولات صنایع غذایی در مراحل رشد و معرفی محصول (مطالعه موردی شهر مشهد). اقتصاد کشاورزی، جلد 10، شماره 4، صص 1-21.
میرک‌زاده، علی‌اصغر و خالدی، فخرالدین و شه‌کرمی ریگی، ضیاء و اله‌ویسی، محمدادریس. (1396). تحلیل عوامل موثر و موانع توسعه فعالیت‌های غیرکشاورزی با تاکید بر مشاغل خانگی (مورد مطالعه دهستان قوری قلعه). تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره 48، شماره 3، صص 545-533.
 
Bhuian, S. N., Menguc, B. & Bell, S. J. (2005). Just Entrepreneurial Enough: The Moderating Effect of Entrepreneurship on The Relationship between Market Orientation and Performance, Journal of Business Research, Vol, 25, pp, 9-17.
Hills, G. J., Hultman, C. M. & Miles M. P. (2008). The Evolution and Development of Entrepreneurial Marketing. Journal of Small Business Management, Vol, 46(1), pp, 99-113.
Jones, R. and Rowley, J. (2011). Entrepreneurial marketing in small businesses: A conceptual exploration. International Small Business Journal, 29(1): 25-36.
Nwaizugbo, I.C. & Anukam, A.I. (2014). Assessment of entrepreneurial marketing practices among Small and Medium Scale Enterprises in Imo State Nigeria: Prospects and challenges. Review of Contemporary Business Research, 3(1): 77- 98.
Simpson, M., Padmore, J. & Taylor, N. (2006). Frecknall-Hughes, J. Marketing in small and medium sized enterprises. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, Vol, 12(6), pp, 361-387.
Stokes, D. & Wilson, N. C. (2010). Entrepreneurship and marketing education: time for the road less travelled? International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, Vol, 11(1), pp, 95-108.
Stokes, D. (2000). Putting entrepreneurship into marketing: the processes of entrepreneurial marketing, Journal of Research in Marketing & Entrepreneurship, Vol, 4(2), pp, 119-133.
Wallnofer, M. & Hacklin, F. (2013). The business model in entrepreneurial marketing: A communication perspective on business angels' opportunity interpretation. Industrial Marketing Management, 42: 755-764.