ارزیابی عوامل تأثیرگذار بر روند تحولات اقتصاد فرهنگ و هنر؛با تأکید بر نظریه‌های «پی‌یر بوردیو»و«دیوید تراسبی»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی پسا دکترای مدیریت حرفه ای،گرایش کسب و کار،دانشگاه تهران،تهران،ایران

2 کارشناسی ارشد اقتصاد،گرایش بازرگانی،دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان،اصفهان،ایران

چکیده

هنرمند و اثر هنری او مستقیم و غیرمستقیم متاثر از جامعه‏ای است که در آن حضور دارد. زمان و دوره‌های مختلف تاریخ آن جامعه و به‏طبع، شرایط فرهنگی و اقتصادی از عوامل مهم در گردش اقتصادی هنر است. با گذشت زمان و تغییر مفهوم و کارایی هنر و به ‏وجود آمدن جریانات جدید هنری، سلیقه و معیار پذیرش آثار و به‏طبع، آن نوع مخاطب و خریدار آن نیز تغییر کرده است. سفارش‏دهندگان سنتی در قرون گذشته که خریداران اصلی آثار هنری و از عوامل مهم در پیش‌برد اقتصاد هنر در تاریخ هنر بوده‏اند امروز به لایه‌ها و قشرهای مختلف با پیچیدگی فراوان تبدیل شده‏اند. فرض بر این است که با مرور زمان و قرارگرفتن در دوره‌های مختلف، نوع و معیار پذیرش آثار هنری (که بخشی از آن را جامعه هنر برای عوام مردم تعیین می‏کند) تغییر می‏کند که به‏طبع، شاهد گردش اقتصادی متغیر در هر دوره هستیم و با تفکیک انواع هنر، امکان بررسی آماری و کارشناسی در این مورد تسریع می‏شود. این پژوهش بر آن است که عوامل اجتماعی موثر بر روند اقتصاد هنر را بررسی کند. در نتیجه، برای بررسی دقیق این عوامل و آمارگیری اقتصادی آن‏ها می‏توان با تفکیک آثار هنری و رشته‌ها و زیرشاخه‌های آن در بررسی گردش اقتصادی که در مقوله خرید و فروش آثار هنری انجام می‏شود، نوع بازار و میزان آن را مشخص کرد و همچنین می‏توان با تشخیص نقاط ضعف و قوت، کمبود گردش مالی آن نوع (رشته) هنری را جبران کرد و با منصوب کردن کارشناس، به صورت تخصصی به بررسی راه‏حل‏هایی بر مشکلات آن‏ها به‏صورت شاخه‏ای و جداگانه.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluating the factors affecting the process of culture and art economics; with emphasis on Pierre Bourdieu and David Terasbi theories

نویسندگان [English]

  • Majid Rafieian Esfahan 1
  • jamal shirazinezhad 2
1 Postdoctoral Student of Professional Management, Business Administration Orientation,Tehran university,Tehran, Iran
2 MSc in Economics, Business Trend, Islamic Azad University of Khorasgan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The artist and his artwork are directly and indirectly influenced by the society in which he is present. Different times and periods of the history of that community and, in nature, cultural and economic conditions are important factors in the economic circulation of art. With the passage of time and the concept and efficiency of art and the emergence of new artistic currents, the taste and criterion of acceptance of the works and, in nature, have changed that kind of audience and its buyer. Traditional customers in the past centuries, which have been the main buyers of artworks and important factors in the development of the art economy in the history of art, have become a variety of layers and strata today. It is assumed that by time and being in different periods, the type and criterion of acceptance of artworks (part of which is determined by the art community for the people) changes, which, by nature, witness a variable economic turnover in We are every period, and by separating the types of art, the possibility of statistical and expert review of this is accelerated. This study seeks to examine the social factors affecting the art economy. As a result, for a detailed examination of these factors and their economic census, it can be distinguished by separating the artwork and its disciplines and subdivisions in the economic turnover conducted in the field of art of artworks. Kurds, as well as identifying strengths and strengths, can be offset by the lack of turnover of that type of art, and by appointing the expert, specialized in examining solutions to their problems in the form of a branch. O and separately

کلیدواژه‌ها [English]

  • Art
  • Economics of Art
  • Iranian Art
  • Economic Circulation of Art