تاثیر و تفاوت مهندسی ارزش و مدیریت ارزش بر رفتار مدیران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مهندسی ارزش در خلال جنگ جهانی دوم و در سالهای پس از جنگ مطرح و به عنوان یک روش مهم در عرصه فعالیتهای مهندسی شناخته شده است. در همین زمان روشهای تحلیل ارزش در ایالات متحده آمریکا به عنوان یکی از ابزارهای بازسازی اقتصادی مورد توجه قرار گرفت. در اواخر دهه 70 بعلت کاربرد تحلیل ارزش، سود حاصله از توسعه فعالیتهای نفتی در کانادا افزایش یافت. مهندسی ارزش و تحلیل ارزش در اکثر موارد مترادف یکدیگر بکار می‌روند ضمن اینکه مهندسی ارزش معمولاً بر طرح یا محصول جدید که در حال تهیه و توسعه است اعمال می شود و تحلیل ارزش در مورد پروژه ها و محصولات موجود صورت می‌گیرد. در این مقاله برای تحلیل ارزش و مهندسی ارزش مفهوم یکسانی فرض شده است بدین ترتیب هر دو شیوه می‌توانند برای بهینه ساختن روشهای مدیریتی و در نتیجه استفاده صحیح از منابع انسانی و افزایش خلاقیتها و بالا بردن کارائی سازمان بکار برده شوند. در این مقاله سعی بر این است که فرایند مهندسی ارزش بطور خلاصه بیان شود، فرایند مدیریت ارزش معرفی شود و ضمن مقایسه مهندسی ارزش و تحلیل ارزش با مدیریت ارزش، اثر آنها را بر شیوه های مدیریتی بیان نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact and difference of value engineering and value management on managers' behavior

نویسنده [English]

  • mohsen tajik
کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیده [English]

Value engineering was introduced during World War II and in the years after the war and is known as an important method in the field of engineering activities. At the same time, value analysis methods were considered in the United States as one of the tools of economic reconstruction. In the late 1970s, due to the application of value analysis, the profits from the development of petroleum activities in Canada increased. Value engineering and value analysis are used synonymously in most cases, while value engineering is usually applied to a new project or product that is being prepared and developed, and value analysis is done on existing projects and products. In this article, the same concept is assumed for value analysis and value engineering, thus both methods can be used to optimize management methods and, as a result, use human resources correctly and increase creativity and increase the efficiency of the organization. In this article, an attempt is made to summarize the process of value engineering, to introduce the process of value management, and to compare value engineering and value analysis with value management, and to express their effect on management practices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Value Engineering
  • value management
  • Value analysis, pricing, managers' behavior