کلیدواژه‌ها = قیمت
تاثیر کسب و کار سبز بر افزایش قیمت سهام شرکت های تولیدی

دوره 2، شماره 4، دی 1402

bumara.3.2.15564.3523428878.367908

الهام سادات خاتمی؛ علیرضا اکبری مهام


مهارت های مدیران مالی در کنترل ارزش سهام شرکتی

دوره 2، شماره 4، دی 1402

BUMARA.3.2.15564.35836.66987

فائزه خسروپوربیات؛ اصغر حسینی کلاته


ارزش افزوده قیمت گذاری با رویکرد اقتصادی

دوره 2، شماره 4، دی 1402

bumara.3.2.15564.3245.588908

شهرام یزدی زاده؛ عماد اکبری


بازاریابی صنعتی(B2B) محتوا با رویکرد قیمت گذاری

دوره 2، شماره 3، آذر 1402

bumara.3.2.15564.359975478461

سیدمدینه البرز؛ احمد نائینی